Popović, Una. " Logika ideja: Por Rojal i Dekartovo nasleđe" Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду [Online], Година 41 Bрој 2 (23 February 2017)