Bjelica, Slobodan. " ISTRANI U NOVOM SADU IZMEĐU DVA SVETSKA RATA" Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду [Online], Година 41 Bрој 2 (23 February 2017)