Manojlović Nikolić, V. (2017). VRŠAČKO UTVRĐENjE – ZAMAK U SVETLU ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 41(2), 133-157. doi:10.19090/gff.2016.2.133-157