Manojlović Nikolić, V. 2017 Feb 23. VRŠAČKO UTVRĐENjE – ZAMAK U SVETLU ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. [Online] 41:2