Manojlović Nikolić, Vesna. " VRŠAČKO UTVRĐENjE – ZAMAK U SVETLU ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA" Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду [Online], Година 41 Bрој 2 (23 February 2017)