Pekić, J. (2017). RELACIJE AKADEMSKE DAROVITOSTI SA GIMNAZIJSKIM USMERENJEM UČENIKA I NIVOOM OBRAZOVANJA RODITELJA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 41(2), 367-395. doi:10.19090/gff.2016.2.367-395