Pekić, J. 2017 Feb 23. RELACIJE AKADEMSKE DAROVITOSTI SA GIMNAZIJSKIM USMERENJEM UČENIKA I NIVOOM OBRAZOVANJA RODITELJA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. [Online] 41:2