Pekić, Jasmina. " RELACIJE AKADEMSKE DAROVITOSTI SA GIMNAZIJSKIM USMERENJEM UČENIKA I NIVOOM OBRAZOVANJA RODITELJA." Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду [Online], 41.2 (2016): 367-395. Web. 22 Nov. 2017