Pekić, Jasmina. " RELACIJE AKADEMSKE DAROVITOSTI SA GIMNAZIJSKIM USMERENJEM UČENIKA I NIVOOM OBRAZOVANJA RODITELJA" Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду [Online], Година 41 Bрој 2 (23 February 2017)