SEĆANJE U DELU KARILA FILIPSA: UTOČIŠTE I/ILI TAMNICA?

  • Arijana Luburić Cvijanović Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: Karil Filips, istorija, sećanje, postkolonijalno, rememoracija

Сажетак

Sećanje i rememoracija bili su od presudnog značaja za (re)konstrukciju postkolonijalnih identiteta u jeku oživljavanja pretkolonijalnih istorija i kultura u ranoj postkolonijalnoj književnosti. S postepenim preusmeravanjem pažnje na pitanja konstrukcije identiteta u društvima novog kolo- nijalizma, značaj rememoracije je počeo da jenjava dok sećanje i dalje progoni likove savremene postkolonijalne proze. Tu tendenciju ilustruje delo Karila Filipsa čiji junaci prate tokove sećanja na prošle živote, u potrazi za utočištem od gubitka, usamljenosti izgnanstva i različitih vidova marginalizacije, rizikujući da ostanu trajno zatočeni u lavirintima trauma iz prošlosti. Premda povlačenje u sećanje sprečava pojedine Filipsove likove u težnji da se prilagode sredini, sećanje  u selokupnom njegovom delu služi kao stecište sudbina preživelih u pogromima. Ono predstavlja jednu polifonijsku, heterotopijsku i heterogenu imaginarnu zajednicu kojoj njegovi izmešteni, obeskorenjeni protagonisti pripadaju. Cilj ovog rada jeste da se ispita funkcija sećanja u Filipsovoj viziji, te da se istraži kako ustanovljeni prostor sećanja premošćuje jaz između polariteta obeleženih vrednosnim sudovima.

Преузимања

Нема података

Референце

Ashcroft, B., Griffiths G., & Tiffin H. (Eds.) (2003). The Post-colonial Studies Reader. London: Routledge.

Bhabha, H. (2003). Nation and Narration (2nd edition). London: Routledge. Coetzee, J. M. (2008). Inner Workings: Essays 2000 2005. London: Vintage. Coetzee, J. M. (2002). Stranger Shores: Essays 1986 – 1999. London: Vintage.

Gilroy, P. (1995). The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Halpern, K., & Ruano-Borbalan Ž. K. (2009). Identitet(i): Pojedinac, grupa, društvo. Beograd: Clio.

King, B. (2004). The Internationalization of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Ledent, B. (2002). Caryl Phillips. Manchester: Manchester University Press. Phillips, C. (1993). Cambridge. New York: Vintage.

Phillips, C. (1995). Crossing the River. New York: Vintage. Phillips, C. (2004). A Distant Shore. London: Vintage.

Phillips, C. (1999). Higher Ground. London: Faber and Faber. Phillips, C. (1998). The Nature of Blood. Toronto: Vintage Canada. Rushdie, S. (1992). Imaginary Homelands. London: Granta.

Schatteman, R. (Ed.) (2009). Conversations with Caryl Phillips. Jackson: University Press of Mississippi.

Thomas, H. (2006). Caryl Phillips. Tavistock: Northcote.
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика