ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ – МЕДИЈСКИ СВЕДОК ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

  • Владимир Баровић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: новинарство, историја, медији, Предраг Милојевић, идеологија

Сажетак

У раду се анализира професионална биографија Предрага Милојевића, новинара који је имао најдужи радни век у историји српске журналистике. Посебно се посматра Милојевићев новинарски рад и његово ангажовање пред Други светски рат, када је био шеф Централног прес бироа, врховне цензорске установе Краљевине Југо- славије. Аутор вреднује и посебно оцењује његов професионални и етички образац рада, и даје своје виђење Милојевићевог идејног усмерења. У раду је анализиран и промишљан Милојевићев стил писања, реченични склоп, утицај „београдске школе“, однос према историјским личностима и остали елементи који утичу на рад новинара. Милојевић је оцењен као велики новинар али су изнети и одређени критички ставови који додатно осветљавају његову личност, која није у довољној мери изучавана у нашој литератури. Анализиран је укупни значај рада и деловања Предрага Милојевића у циљу потпунијег разумевања новије историје српског новинарства.

Преузимања

Нема података

Референце

Група аутора, (1992). Два века српског новинарства. Београд:Институт за новинарство. Љушић, Р. (2006):.Орјентални новинар, европски политичар Димитрије Давидовић (1789 – 1838). Београд: Политика - Тањуг.

Димитријевић, К. (2002). Значај Хитлерове посвете, Сусрети и разговори с Предрагом Милојевићем (15): Глас јавности, 18.01.2002. Преузето са: http://arhiva.glas-javnosti. rs/arhiva/2002/01/18/srpski/F02011701.shtml

Милојевић, П. (1980). Био сам присутан. Београд: Српска књижевна задруга.

Милојевић, П. (1988): Антимемоари – кажем ја себи. Београд: Младост.

Милојевић, П. (1994): Све године овог века. Београд: Политика.

Рибникар, Д. (2009). Димитрије Давидовић – врхунски професионалац. Димитрије Давидовић вечити савременик (1789 – 2009), Зборник радова, 13-17.

Недељковић, М. (2009). Хроника Удружења новинара Србије 1941-2006. Београд: Удру- жење новинара Србије.

Влајчић, М. (2009). Предраг Милојевић о Хитлеру. Блиц, 05.10.2009. Преузето са: http:// www.blic.rs/Komentar/Cigla-u-zidu/153754/Predrag-Milojevic-o-Hitleru-Политика, дневни лист, Београд.

Република, месечник, Београд, Десант (фељтон). Преузето са: http://www.yurope.com/ zines/republika/arhiva/97/177/177_26.HTM

http://www.rtv.rs/sr_lat/magazin/vremeplov:-rodjen-predrag-milojevic_165085.html
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Медијске студије