SVOJINSKA TRANSFORMACIJA MEDIJA U SRBIJI - PRIMER LOKALNIH MEDIJA

  • Brankica Drašković Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Dinko Gruhonjić Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: privatizacija, lokalni mediji, lokalne samouprave, javni interes, digitalizacija, zakon

Сажетак

U radu se iznose rezultati istraživanja stavova zaposlenih u lokalnim medijima u Srbiji o postupku svojinske transformacije medija u državnom, gradskom i opštinskom vlasništvu. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi kako medijski profesionalci doživljavaju nove zakonske odredbe o svojinskoj transformaciji, javnom interesu, projektnom finansiranju i kakvu projekciju budućnosti imaju za opstanak lokalnih medija u kojima rade. Istraživanje je sprovedeno metodom polustrukturiranog intervjua tokom novembra i decembra 2014. godine. Intervjuisano je 45 predstavnika menadžmenta medijskih preduzeća i novinara iz ukupno 18 lokalnih medija. Istraživački nalazi pokazuju nizak stepen svesti medijskih profesionalaca o nephodnosti povlačenja države iz vlasništva lokalnih medija, ali i o značaju lokalnih medija i društvene uloge koju bi trebalo da vrše unutar lokalnih zajednica u ostvarivanju javnog interesa.

Преузимања

Нема података

Референце

Atton, Chris (2002): Alternative Media. London: Sage Publications

Brautović, Mato (2012). Hiperlokalni mediji i prevladavanje krize. U: Turčilo,L.,Buljubašić, B. (ured.). Vjerodostojnost medija – izazovi globalizacije i specifičnosti regiona (str.310- 331).Sarajevo: Fakultet političkih nauka Institut za društvena istraživanja

Gosselin, Tania (2010 ) Lokalni mediji, demokratska vladavina i participacija građana: teorijski pregled. U: Jusić, T.(ured.) Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u Bosni i Herceovini (str 15-51). Sarajevo: Mediacentar i Centra za društvena istraživanja Analitika

Jusić,Tarik (2010).Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u Bosni i Herceovini (str. 9-14). Sarajevo: Mediacentar i Centra za društvena istraživanja Analitika

Lorimer, Roland (1998). Masovne komunikacije. Beograd: Clio

Milivojević, Snježana, Mihailović, Srećko(2004). Lokalni mediji i razvoj lokalne zajednice. Beograd: Fondacija Friedrich-Ebert

Mek Kvejl, Denis (1994). Stari kontinent – novi mediji. Beograd: Prosveta

Radojković, Miroljub (2008). Mediji civilnog društva u Srbiji. CM Časopis za upravljanje komuniciranjem. 9: 5-25

Serenčeš, Žužana, Isakov, Siniša (2010). Vojvođanski mediji – politički kompromis ili profesionalno izveštavanje. Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Tomić, Boban (2007). Opseg privatizacije masmedija u Srbiji. CM Časopis za upravljanje komuniciranjem. 5: 55-76

Strategija razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji (2011). Službeni glasnik RS, br. 75/2011

Izveštaj o finansiranju medija iz budžeta lokalnih samouprava (2012). Preuzeto 12. juna 2015. sa http://www.ndnv.org/wp-content/uploads/2012/09/Medijska-koalicija_Izvestaj_Final. pdf

Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu (Izveštaj baziran na Indikatorima Saveta Evrope za medije u demokratiji), (2012). Preuzeto 12. juna 2015 sa http://www.mc.rs/ upload/documents/izvestaji/2012/Medijske_slobode_Srbije_u_evropskom_ogledalu.pdf

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije (2015). Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji. Preuzeto 15.juna 2015. sa http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/izvestaji/izvestaj%20mediji%2026%2002.pdf

Zakon o javnom informisanju i medijima (2014).Preuzeto 15.juna sa http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_informisanju_i_medijima.html

Zakon o elektronskim medijima (2014). Preuzeto 15.juna sa http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2014/2512-14Lat.pdf

Zakon o javnim medijskim servisima (2014). Preuzeto 15.juna sa http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2014/2513-14.pdf
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Медијске студије