DRUŠTVENE PROMENE I OBRAZOVANJE – PROFESIONALNI I RODNI IDENTITET NOVINARKI U VOJVODINI

  • Smiljana Milinkov Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: obrazovanje, novinarke, rodni identitet, profesionalni identitet, društvene promene

Сажетак

Ideja rada je da pokaže na koji način formalno i neformalno obrazovanje utiče na formiranje profesionalnog identiteta novinarki, u kakvoj su relaciji profesionalni i rodni identitet, kao i koliko obrazovanje može da doprinese ravnopravnijem položaju žene u društvu. Pretpostavka je da formalno akademsko obrazovanje ima značajan uticaj na kvalitetan profesionalni rad novinarki, ali nedovoljno za rodno osetljiv pristup. Značaj neformalnog obrazovanja posebno dobija na važnosti poslednje dve decenije kada dolazi do tehničko- tehnološkog napretka koji se najviše reflektuje upravo u sferi medija, kroz proces digitalizacije i stvaranjem novih platformi distribucije medijskog sadržaja. Istraživanje je rađeno metodom usmene životne priče (oral history) koji predstavlja jedan od mogućih načina beleženja, analiziranja i interpretiranja iskustva žena kao svedočenja o društvenim okolnostima u određenom vremenskom periodu. Uzimajući u obzir multietničku i multikulturalnu specifičnost Vojvodine za uzorak je odabrano osam novinarki iz medija koji izveštavaju na jezicima različitih nacionalnih zajednica, različitog profesionalnog iskustva i društvenog aktivizma.

Преузимања

Нема података

Референце

Batler, Dž. (2010). Nevolja sa rodom: feminizam i subverzija identiteta. Loznica: Karpos.

Bahovec, E. (2011). Egzistencijalistički feminizam. Uvod u rodne teorije.Novi Sad: Mediterran publishing.

Blagojević, J, Lončarević, K. (2011). Posmoderni feminizam. Uvod u rodne teorije.Novi Sad: Mediterran publishing.

De Berg, H. (2007). Istraživačko novinarstvo. Beograd: Klio.

De Bovoar, S. (1982). Drugi pol II . Beograd: Bigz.

Derida, Ž. (2000). Koreografije. Ženske studije, 11/12 . Beograd: Centar za ženske studije.

Gill, R. (2007). Gender and the Media. Cambridge: Polity Press.

Matović, M. (2012). Novinarstvo i medijska industrija u Srbiji: borba za očuvanje profesionalizma. U CM: časopis za upravljanje komuniciranjem 24. (str. 133–150). Beograd:Fakultet političkih nauka.

Matović, M. (2013). Rodna dimenzija novinarske profesije u Srbiji. Genero. (str. 97-118). Beograd: Ženske studije

Milivojević, S. (2004). Žene i mediji: Strategija isključivanja. Žene, mediji, rod, identitet. Genero, 4-5. (str.11-24). Beograd: Ženske studije.

Milivojevic, S. (2011). Profesija na raskršcu – novinarstvo na pragu informacionog društva. Beograd:Fakultet politickih nauka. Preuzeto 20. novembra 2014. sa http://www.fpn.bg. ac.rs/2011/07/14/profesija-na-raskrscu

Popović, D, Duhaček, N. (2011). Obrazovanje. Uvod u rodne teorije.Novi Sad: Mediterran publishing.

Popović, D. (2014). Naučna pismenost kao pokazatelj rodne diskriminacije“. U Obrazovanje, rod, građanski status (str. 115-130). Beograd: Fakultet političkih nauka:

Savić, S. (2001), Vojvođanke (1917 – 1931): životne priče. Novi Sad: Futura publikacije i Ženske studije i istraživanja.

Savić, S, Čanak, M, Mitro,V , Štasni, G. (2009). Rod i jezik. Novi Sad: Ženske studije i istraživanja i Futura Publikacije.

Stojaković, G. (2012). Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena (1945-1953). Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.

Tomić, S. (2014). Obrazovanje i osvajanje građanskog statusa žena: prve srpske učiteljice- književnice. U Obrazovanje, rod, građanski status (str. 38-56). Beograd: Fakultet političkih nauka.

Trgovčević, Lj. (2014). Počeci višeg obrazovanjadevojaka u svetu i kod nas. U Obrazovanje, rod, građanski status (str. 57-68). Beograd: Fakultet političkih nauka.

Valić-Nedeljković D. (2011). “Rod i mediji”. Uvod u rodne teorije (str.447-459).Novi Sad: Mediterran publishing.

Van Zoonen, L. (1994). Feminist Media Studies. London: Sage.

Velčić, M. (1991). Otisak priče. Zagreb: August Cesarec.

Veljanovski , R. (2013). Obrazovanje novinara između tehnološkog determinizma i sistema vrednosti. U Valić-Nedeljković,Pralica (ured) (2013). Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3 (str.351-359). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Veselić B, Popović K. (2008). Društvene promene I neformalno obrazovanje žena u Srbiji i hrvatskoj devedesetih godina XX veka. U Andragoške studije (str. 331-343). Beograd: Filozofski fakultet.

Vilenica, A. (2013). Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma. Beograd: Uzbuna, Novi Sad: Daniel Print.

Zaharijević A, Lončarević, K. (2008) ”Kratki istorijski pregled važnijih datuma za femnizam u Srbiji i svetu”. Neko je rekao feminizam. Beograd: Heinrich Böll Stiftung.
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Медијске студије