ISTRANI U NOVOM SADU IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

  • Slobodan Bjelica
Кључне речи: Dunavska banovina, Istra, Novi Sad, Jugoslavija, Vojvodina

Сажетак

Cilj ovog rada je da prikaže delatnost udruženja istarskih izbeglica u Novom Sadu u periodu između dva svetska rata. Nesrećna sudbina istarskih Slovenaca i Hrvata, koji su bili primorani da beže od italijanskog fašizma i napuste rodnu grudu, poklopila se sa vremenom najintenzivnijeg razvoja Novog Sada u njegovoj dotadašnjoj istoriji. Obrazovane i vredne istarske izbeglice naišle su na srdačan prijem kako novosadskih građana, tako i zvaničnih organa, te znatno doprinele razvoju centra Dunavske banovine, a samim tim i uspostavljanju čvrstih veza Vojvodine i Istre. Rad je napisan na osnovu originalne dokumentacije iz novosadskih arhiva, onovremene periodike kao i relevantne istoriografske literature.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Slobodan Bjelica

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Референце

Arhiv Vojvodine, Novi Sad, Kraljevska banska uprava Dunavske banovine (fond 126/2)
Istorijski arhiv Grada Novog Sada, Novi Sad, Gradsko poglavarstvo (fond 150)
Zastava, Novi Sad, 1919 - 1941.
Jugoslovenski dnevnik, Novi Sad, 1929 – 1935.
Bjelica, S. (2008). Politički razvoj Novog Sada između dva svetska rata. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čulinović, F. (1951). Revolucionarni pokret u Istri. Zagreb: Glas rada.
Hametz, M. (2013). Uncertain states: repatriation and citizenship in the Northeastern Adriatic, 1918-1921. Acta histriae, 21, (4), 791-808.
Mack Smith, D. (1980). Mussolinijevo Rimsko carstvo. Zagreb: Globus.
Petranović, B. (1988): Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd: Nolit.
Popov, Č. (1976): Od Versaja do Danciga. Beograd: Nolit.
Popov, D. (1983): Srpska štampa u Vojvodini 1918-1941. Novi Sad: Matica srpska.
Radetić, E. (1969): Istarski zapisi. Zagreb: GZH.
Šabo, F. (1978): Italija (1918-1948). Beograd: Nolit.
Šepić, D. (1970): Italija, saveznici i jugoslovensko pitanje 1914-1918. Zagreb: Školska knjiga.
Објављено
23. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Историја