KONCEPT UGARA U KNEŽEVINI SRBIJI – IZMEĐU ZEMLJORADNIČKE TEORIJE I PRAKSE

  • Momir Samardžić
Кључне речи: Srbija, 19. vek, zemljoradnja, agrarne tehnike, ugar

Сажетак

Rad predstavlja prilog istraživanju razvoja zemljoradnje, agrarnih tehnika i načina obrade zemlje u Srbiji u 19. veku. U fokusu je ugar kao jedna od najznačajnijih agrarnih tehnika za očuvanje nivoa plodnosti zemljišta u tradicionalnoj, egzistencijalnoj predindustrijskoj zemljoradnji. Polazeći od široko definisanog koncepta ugara, u radu dokazujemo da u Kneževini Srbiji nije dominantno prisutan kratki ugar poznat kroz primenu dvopoljnog, tropoljnog ili višepoljnog sistema uz rotaciju useva praćenu obradom, pre svega oranjem, njive koja je ostavljena na ugar, već da je prisutnije ostavljanje obrađivanog zemljišta da služi kao livada ili se zaparloži, te vremenom povrati plodnost. Nasuprot tome, u srpskoj literaturi i istorijskim izvorima koristi se izraz „ugar“, ali se pod njim podrazumeva višekratno oranje obradivih površina. Na trenutnom nivou razvoja agrarnih tehnika egzistencijalne zemljoradnje srpskog seljaka, pominjanje ugara najčešće je podrazumevalo jesenje oranje za proletnju setvu, odnosno svaku vrstu oranja koje nije neposredno praćeno sejanjem, već je podrazumevalo izloženost zemljišta atmosferskim prilikama određeno vreme pre drugog oranja i setve.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Momir Samardžić

Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Odsek za istoriju

Референце

Arhiv Srbije, Ministarstvo finansija – Ekonomno odeljenje, Izveštaji i stanju poljske privrede 1869–1881 (štampano ćirilicom)
Težak: ilustrovani list za poljsku privredu (1869–1874). (štampano ćirilicom)
(1894). Popis obrađene zemlje u Kraljevini Srbiji 1889. godine: Statistika Kraljevine Srbije, III. Beograd: Ministarstvo narodne privrede, Statističko odeljenje. (štampano ćirilicom)
(1895). Statistički godišnjak Kraljevine Srbije, prva godina 1893. Beograd: Ministarstvo narodne privrede, Statističko odeljenje. (štampano ćirilicom)
(1907). Izveštaji podneseni Ministru narodne privrede o dosadašnjem radu na unapređenju domaće privrede i merama za dalji rad u tom pravcu. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije. (štampano ćirilicom)
Bloch, M. (1955). Les caractères originaux de l’histoire rurale Franҫaise (2. izd.). Paris: Librairie Armand Colin.
Boserup, E. (1965). The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure. London: Allen & Unwin.
Brodel, F. (2007). Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, 1. Beograd: Službeni list SRJ.
Jovanović, S. (1990). Vlada Milana Obrenovića, 1. Beograd: BIGZ. (štampano ćirilicom)
Lampe, J. R. (1971). Financial structure and the economic development of Serbia 1878-1912. University of Wisconsin (rukopis doktorske disertacije).
Ljušić, R. (1986). Kneževina Srbija (1830–1839). Beograd: SANU. (štampano ćirilicom)
Matić, G. M. (1885). Građa za poljoprivredni rečnik. Beograd: Srpsko poljoprivredno društvo. (štampano ćirilicom)
Overton, M. (1996). Agricultural Revolution in England: the Transformation of the Agrarian Economy 1500-1850. Cambridge: Cambridge University Press.Palare, M. (2010). Balkanske privrede oko 1800 – 1914: evolucija bez razvoja. Beograd: Službeni glasnik.
Parain, C. (1966). The Evolution of Agricultural Technique. In: Postan, M. M. (ed.) (1966). The Cambridge Economic History of Europe. Volume I: The Agrarian Life of the Middle Ages (2. izd.) (p. 125-179). Cambridge: Cambridge University Press.
Petrović, S. (1956). Sto godina poljoprivrednih škola u Srbiji 1853–1953. Beograd: Zadružna knjiga. (štampano ćirilicom)
Radić, Đ. (1876). Mala zemljodjelska čitanka za srpske narodne škole (2. izd.). Pančevo: Štamparija braće Jovanovića. (štampano ćirilicom)
Simmons, I. G. (2010). Globalna povijest okoliša: od 10000. pr. Kr. do 2000. n. Kr. Zagreb: Disput.
Simpson, J. (2002). Spanish Agriculture: the long Siesta, 1765-1965 (2. izd.). Cambridge: Cambridge University Press.
Srdanović-Barać, O. (1980) Srpska agrarna revolucija i poljoprivreda od Kočine krajine do kraja prve vlade Kneza Miloša (1788–1839). Beograd: SANU. (štampano ćirilicom)
Stevens, C. E. (1966). Agriculture and Rural Life in the Later Roman Empire. In: Postan, M. M. (ed.) (1966). The Cambridge Economic History of Europe. Volume I: The Agrarian Life of the Middle Ages (2. izd.) (p. 92-124). Cambridge: Cambridge University Press.
Čalić, M-Ž. (2004). Socijalna istorija Srbije 1815–1941: usporeni napredak u industrijalizaciji. Beograd: Clio. (štampano ćirilicom)
Објављено
23. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Историја