NOVI HORIZONTI U PEDAGOŠKOJ ODGOVORNOSTI

  • Olivera Knežević Florić
Кључне речи: društvo znanja, pedagoški diskurs, nastavnik, pedagoška odgovornost, zajednica profesionalnog učenja

Сажетак

Konstrukt društva znanja ili društva učenja, danas se opojmljuje kao ontička potreba a ne ideal, a strategija doživotnog obrazovanja kao vid njegovog postvarenja. Društvena transformacija u kojoj živimo pokrenuta je radikalnom promenom u značenju znanja kao fenomena. I na Zapadu i na Istoku, znanje se oduvek poimalo kao nešto što se odnosi na biće, na postojanje; danas je znanje delanje, činjenje, ostvarenje. Postalo je resurs i korisno dobro, tačnije javno dobro. U tom smislu, nova obrazovna paradigma promoviše ispravnost delovanja, a ne savršenost znanja. Interakcija sveta rada i sveta obrazovanja do sada se ogledala u metafori izjednačavanja škole i fabrike (autoritarni hijerarhijski sistem, birokratija, rigidna podela rada, striktna uputstva za rad, kontrola u svim segmentima, ...); savremeni društveni diskurs traži novu metaforu škole – škole kao zajednice učenja.

U prvom delu rada, autorka iz ugla interpretativne paradigme razmatra pretpostavke društva znanja i njihove implikacije na pedagošku refleksiju. U drugom delu rada, naglašava se značaj kritičkog odnosa prema zanemarivanju bitnih pretpostavki društva znanja za pedagošku stvarnost, kao i potreba za redefinisanjem pedagoške odgovornosti nastavnika u pedagoškoj praksi društva znanja.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Olivera Knežević Florić

Department of Pedagogy 
Faculty of Philosophy
University of Novi Sad

Референце

Coleman, M. & Earley, P. (2005). Leadership and management in education: cultures, change and context. Oxford: Oxford University Press.
Delors, J. (1998). Učenje –blago u nama. Zagreb: Eduka.
Đorđević, Ј. (2000). Reformni pedagoški pokreti u XX veku. Beograd: Naučna knjiga.
Fuko, М. (2003). Hermeneutika subjekta. Novi Sad: Svetovi.
Fullan, M. (2001). Leading in A Culture of Change. San Francisco: Jossey-Bass.
Gidens, Е. (2003). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet.
Hargreaves, А. (2003). Teaching in the knowledge society. New York: Teachers College Press.
King, M.B. & Newmann, F.M. (2001). Building School Capacity Through Professional Development. The International Journal of Education Management, 15(2), 86-93. http://dx.doi.org/10.1108/09513540110383818
Кnežević Florić, О. (2008). Pedagog u društvu znanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Levin, B., & Fullan, M. (2008). Learning about system renewal. Educational management administration & leadership, 36(2), 289-303. doi: 10.1177/1741143207087778
Malinić, D. Džinović, V. (2004). Položaj neuspešnog učenika u mreži odnosa u školi. U: Krnjajić, S. (Ur.): Socijalno ponašanje učenika, (171-191). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Murphy, M. (2013). Social Theory and Education Research: Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida. London: Routledge.
OECD. (2000). Knowledge Management in The Learning Society. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
ОECD. (2008). Trends shaping education. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
Reich, R. (2012). The Future of Success. New York: Alfred A. Knopf.
Senge, P. (2006). The Fifth Discipline. New York: Currency Books.
Објављено
23. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Педагогија