PROBLEM DISKRIMINACIJE LGBT POPULACIJE U SRBIJI

  • Maja Isaković
  • Žolt Lazar
Кључне речи: LGBT populacija, diskriminacija, Srbija

Сажетак

U ovom radu analizira se problem diskriminacije LGBT populacije u Srbiji, odnosno aspekti diskriminacije ove manjinske grupe. Diskriminacija LGBT osoba u ovom radu posmatra se kao neformalna, formalna i strukturalna. Formalnom diskriminacijom smatra se ona koja se događa u okviru državnih ili drugih institucija (zdravstva, prosvete, obrazovanja), zatim diskriminacija od strane desničarskih organizacija, državnih funkcionera i SPC, dok se neformalna diskriminacija odnosi na predrasude, stereotipe, uznemiravanje i ponižavanje u svakodnevnom životu. Strukturalna diskriminacija odnosi se na društveni kontekst i najbolje oslikava društveni položaj LGBT populacije u Srbiji. Zaključak je da za poboljšanje položaja LGBT populacije u društvu nije dovoljno samo postojanje zadovoljavajućih pravnih akata i formalnopravna jednakost. U srpskom društvu strukturalna diskriminacija se javlja kao najveći problem, te su stoga potrebne i dublje strukturne promene na nivou svakodnevnog života. Da bi se prevazišla, različitost se mora prepoznati i prikazati. Uvođenje strukturnih promena naročito je bitno u sferi obrazovanja (tzv. kvir inkluzija), kako bi se prihvatio afirmativan pogled na LGBT populaciju. Glavne strategije promene trebale bi biti usmerene na podizanje svesti putem formalnih i neformalnih obrazovnih kanala.

Преузимања

Нема података

Биографије аутора

Maja Isaković

Odsek za sociologiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Žolt Lazar

Odsek za sociologiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Референце

Barišić, S. (2014): Duhovna legitimacija ekstremne desnice, u: Ekstremizam: kako prepoznati društveno zlo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd (Helsinške sveske br. 34), str. 38-69 < http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/sveske34.pdf >
Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Evropi (2011): Vijeće Evrope, Strasbourg
Dobrić-Brankov, T. (2012). Diskriminacija i nasilje na osnovu seksualne orijentacije u okviru vršnjačkih grupa (analiza i interpretacija rezultata istraživanja drugih autora o problemima nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama u period aktivnog školovanja). Beograd: Labris
Gajin, S. (ur.) (2012). Diskriminacija u Srbiji 2011 - Izveštaj koalicije protiv diskriminacije. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Godišnji izveštaj o položaju LGBTIQ populacije u Srbiji 2013 (2014). Beograd: Labris
Jovanović, M. (2007). Religiozni Queer–ovi: studija pet slučajeva. Teme, XXXII (2): 329-356. (štampano ćirilicom)
Jovanović, M. (2013). Silence or Condemnation: the Orthodox Church on Homosexuality in Serbia. Družboslovne rasprave, XXIX (73): 79-95.
Koković, D., Lazar, Ž. (2004). Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti: primer Vojvodine. Sociološki pregled, XXXVIII (1): 249-265. (štampano ćirilicom)
Marks, S. (2006). Global recognition of Human Rights for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People. Health and Human Rights, 9 (1): 33-42.
Milinkov, S., K. Pavkov (2014). Uticaj Srpske pravoslavne crkve na kreiranje medijske slike LGBT populacije u Srbiji. U: Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Novi Sad: Filozofski fakultet, CIRPD, str. 289-307.
Pincus, F. (2000). Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional and Structural
Radoman, J., Radoman, M., Đurđević-Lukić, S., Anđelković, B. (2011). LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji. Beograd: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS u Srbiji.
Radoman, M. (2016). LGBT perspektiva – izazov za savremenu sociologiju. Sociologija, LVIII (posebno izdanje): 324-345.
Ryan, C., Rivers, I. (2003). Lesbian, Gay, Bisexsual and Transgender Youth: Victimization and It’s Correlates in the USA and UK. Culture, Health & Sexuality, 5 (2): 103-119.
Srbija dobila prvu LGBT ministarku (2016). B92, 8. 8. 2016.
Stakić, I. (2011). Homophobia and Hate Speech in Serbian Public Discourse: How Nationalist Myths and Stereotypes Influence Prejudices against the LGBT Minority. The Equal Rights Review, VII: 44-65.
Stanarević, S., Rokvić, V. (2014). Nepoštovanje ljudskih i manjinskih prava kao ograničavajući faktor razvoja demokratske i političke kulture. U: B. Dimitrijević (prir.), Istoriografija i savremeno društvo, Niš: Filozofski fakultet, str. 349-362. (štampano ćirilicom)
Објављено
23. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Социологија