ANTOLOGIJE BIT I ANDERGRAUND POEZIJE VOJISLAVA DESPOTOVA

  • Соња В. Веселиновић Филозофски факултет у Новом Саду
Кључне речи: bit poezija, underground poezija, antologija, Vojislav Despotov, prevod, priređivač, plagijat, 1968. godina

Сажетак

Polazeći od šireg konteksta recepcije bit i andergraund poezije u našem kulturnom prostoru, u radu se analizira antologija Fuck you: iz američke underground poezije (1985, 1986, 1989, 1991, 1998) Vojislava Despotova. Na osnovu istraživanja došli smo do uvida da je Despotov ovu antologiju i njen predgovor preveo iz izdanja Fuck you: Underground poems. Untergrund Gedichte (1968) Ralf-Rajnera Rigule, iako je u knjizi navedeno da je on autor predgovora i priređivač. Bavićemo se relacijama ove dve knjige i njihovim kulturnim i političkim značajem i funkcijama. Takođe, osvrnućemo se i na antologiju Beat poezija koju je Despotov objavio 1991. godine, a koja takođe predstavlja prevod izbora Beat Poets koji je Džin Barou načinio 1961. Uporednom analizom i analizom prevoda i prevoda-plagijata nastojaćemo da osvetlimo problematiku u procesu recepcije, prepreke u usvajanju stranog i kreiranje odgovarajućeg konteksta, kao i ulogu posrednika i shvatanje antologije kao izvora.

Преузимања

Нема података

Референце

Bajac, V.-Kopicl, V. (prir.) (1993). Trip: vodič kroz savremenu američku poeziju. Beograd: Narodna knjiga.
Baro, Gene (ed.) (1961). Beat Poets. London: Vista Books.
Clare, J. (2016). Protexte. Interaktionen von literarischen Schreibprozessen und politischer Opposition um 1968. Bielefeld: Transcript Verlag.
Despotov, V. (prir.) (1974, novembar). Bit poezija. Polja, br. 189, 28.
Despotov, V. (prir.) (1985). Fuck you: iz američke underground poezije. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Despotov, V. (1985a). Vruć pas. Novi Sad: Matica srpska. (ćir.)
Despotov, V. (prir.) (1986). Fuck you: iz američke underground poezije. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Despotov, V. (prir.) (1989). Fuck you: iz američke underground poezije. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Despotov, V. (prir.) (1991). Beat poezija. Novi Sad: Četvrti talas.
Despotov, V. (2012). Konac dvadesetog veka. Novi Sad: Misao.
Divers, G. (2002). The Image and Influence of America in German Poetry Since 1945. Rochester: Camden House.
Kane, Daniel (2003). All Poets Welcome: The Lower East Side Poetry Scene in the 1960s, Berkeley and Los Angeles, London: University of California Press.
Kraushaar, W. (1998). Frankfurter Schule und Studentenbewegung: von der Flaschenpost zum Molotowcocktail, Vol. 1. Hamburg: Rogner&Bernhard.
Kopicl, V. (2000). Zbornik opreke. Pantić, M. (ur.) (2000). Vojislav Despotov: uspomena na dugo sećanje. Novi Sad: Centar za političko obrazovanje. 86-87.
Müller-Dannhausen, L. (2011). Zwischen Pop und Politik: Elfriede Jelineks intertextuelle Poetik in “wir sind lockvögel baby!”. Berlin: Frank & Timme GmbH.
Rygulla, R.-R. (Hrsg.) (1980). Fuck you: Untergrund Gedichte. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Објављено
18. 01. 2019.
Bрој часописа
Секција
Компаративна књижевност