RELACIJE IZMEĐU VAŽNIH ŽIVOTNIH DOGAĐAJA, OSOBINA LIČNOSTI I ZADOVOLJSTVA ŽIVOTOM

  • Bojan Branovački
  • Selka Sadiković
  • Milan Oljača Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Сажетак

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste ispitivanje relacija između važnih pozitivnih i negativnih životnih događaja sa jedne strane, i osobina ličnosti i zadovoljstva životom, sa druge strane. U istraživanju je učestvovalo 933 ispitanika (50.1% ženskog pola), starosti od 18 do 69 godina. Primenjena su tri upitnika: UVŽD – namenjen proceni važnih pozitivnih i negativnih životnih događaja, IPIP BFI – namenjen proceni pet bazičnih dimenzija ličnosti: Ekstraverzija, Prijatnost, Savesnost, Emocionalna stabilnost i Intelekt i upitnik SWLS – namenjen proceni kognitivne komponente subjektivnog blagostanja/zadovoljstva životom. Važni negativni životni događaji ostvaruju značajne relacije sa dimenzijom Prijatnost, u pozitivnom smeru, kao i sa Emocionalnom stabilnošću i Zadovoljstvom životom, u negativnom smeru. Važni pozitivni životni događaji ostvaruju značajne relacije sa obrazovanjem, Zadovoljstvom životom i dimenzijama Prijatnost, Ekstraverzija i Savesnost, u pozitivnom smeru, kao i sa polom, u negativnom smeru. Rezultati ovog istraživanja daju potvrdu nalazima većine prethodnih istraživanja, ali takođe ukazuju i na potrebu za detaljnijim ispitivanjem relacija između navedenih fenomena.

Преузимања

Нема података
Објављено
18. 06. 2019.
Bрој часописа
Секција
Психологија