NULTA IMENIČKA SINTAGMA U ELIPTIČNIM STRUKTURAMA ITALIJANSKOG JEZIKA

  • Aleksandra Blatešić Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: italijanski jezik, imenička sintagma, nulti član, gramatička elipsa, retorička elipsa

Сажетак

Osnovnu temu ovog istraživačkog rada čini nulta imenička sintagma, koja se u italijanskom jeziku često pojavljuje u redukovanim sintaksičkim strukturama. Do izostavljanja sintaksički redundantnih jedinica iskaza dolazi iz nekoliko razloga, među kojima su za ovaj predmet istra živanja najbitniji ekonomija jezika, emfaza i stil. Pojava nulte imeničke sintagme u italijanskom jeziku vrlo često koincidira sa elipsom, te smo posebnu pažnju obratili na vrstu elipse u kojoj se pojavljuje nulta imenička sintagma (retorička i gramatička), ali i na vrstu gla gola koji se izostavlja u eliptičnoj strukturi. Ove redukovane strukture istražili smo na površinskom i dubinskom nivou iskaza, oslanjajući se na principe generativne gramatike i sa vremenog strukturalnog metoda. Rezultati istraživanja predstavljaju sintaksičko-semantičke uslove i jezičke kontekste koji dovode do pojave SNØ u elipsi.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика