„BESMISLENE LJUBAVNE PESMICE“: KAKO PRISTUPITI POP I ROK POEZIJI?

  • Bojana Vujin Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: poezija, popularna muzika, hermeneutika, intertekstualnost, tekst pesama

Сажетак

Priroda popularne muzike je takva da se njen tekstualni deo često zanemaruje u odnosu na njenu muzičku komponentu. Cilj ovog rada jeste da utvrdi da li je to zaista opravdano. Polazeći od veze između tradicionalne, umetničke poezije i njenog popularnog, pop i rok oblika, te istražujući sve one elemente (kao što su grafički izgled pesme, stilske figure dikcije, rima, metrika) koji doprinose boljem razumevanju poezije uopšte,može se zaključiti da ove dve poetske vrste imaju više sličnosti nego razlika. Iz ovoga sledi da se i pop tekst može analizirati na isti način kao i umetnička poezija, kroz pristupe kakav su hermeneutički ili intertekstualni.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика