KULTÚRAALAPÍTÁS A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÉLI VIDÉKEIN

  • Julianna Ispánovics Csapó Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: kultúraalapítás, szintézis, Csanád, Aracs, Bodrog, Bács, Szerém, Magyar Királyság, Dél-Alföld, Vajdaság

Сажетак

A vajdasági magyar kultúra történetére koncentrálva jelen dolgozat Margócsy István szintézis-értrelmezésének szellemében kísérli meg a vajdasági magyar kultúrtörténet alapvetésének, a magyar királyság déli vidéke, (a Dél-Alföld) kultúraalapítási csomópontjainak (Csanád, Aracs, Bodrog, Bács, Szerém) a szintetizálását. A Magyar Királyság déli országrészein kialakuló multietnikus közösségek alkotta kultúrkörök kelet és nyugat határán egy sokszínű, traumatizált kulturális entitás aktualitását (ha lehet szó ilyesmiről), továbbélési lehetőségeit is vizsgálja.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика