LITERÁRNOKRITICKÝ OBRAT MICHALA HARPÁŇA

  • Adam Svetlik Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: literárna kritika, srbský literárny kontext, slovenský literárny kontext, esejistická kritika, literárnokritický obrat, literárna veda, štrukturalizmus

Сажетак

Vo svojich literárnokritických začiatkoch polovicou 60. rokov minulého storočia Michal Harpáň bol orientovaný na srbský literárny kontext, predovšetkým na srbskú poéziu. Do slovenskej literatúry „vstúpil“ krátkymi lyrizovanými poviedkami a len neskôr, koncom 60. rokov minulého storočia začal písať aj literárnokritické texty v slovenčine. Zo začiaktu bol jeho literárnokritický výraz výrazne esejisticky koncipovaný, no po oboznámení sa so súdobou slovenskou literárnou vedou Harpáň svoje interpretácie literárnych textov uskutočnňuje pod výrazným vplyvom scientistických literárnovedných metodológií, predovšetkým štrukturalizmu. Tento obrat v literárnokritickej tvorbe Michala Harpáňa sa odohral začiatkom 70. rokov minulého storočia a mal ďalekosiahle následky nielen pre slovenskú vojvodinskú literárnu kritiku, ale i celkovú literatúru.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност