IDENTITÁS, KULTURÁLIS EMLÉKEZET, ÉLETELBESZÉLÉS

  • Éva Toldi Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: népi életelbeszélés, emlékezetkultúra, identitás, interkulturalitás, vajdasági magyar irodalom

Сажетак

Az életelbeszélés olyan énről szóló diskurzus, amely mindig a másikról is szól, így az identitás megkonstruálása már önmagában is dialogikus, interkulturális tevékenység. Ezért kiváló terepe saját és idegen kultúraspecifikus jellemzőinek, változásainak, elmozdulásainak feltárására. A tanulmány vizsgálódásának homlokterében Müller Teréz Igaz történet és Idősb Bálint József Imádkozzál és dolgozzál című életelbeszélése áll. Annak kimutatására fókuszál, hogy a vajdasági magyar térségben hogyan reflektálódnak a hatalomváltások, egy álladóan radikális változásoknak kitett térségben miként határozza meg többség és kisebbség kapcsolatát és egymásra ható viszonylatrendszerét a hatalmi struktúrák működése. Az életelbeszélés háttértextusaként kirajzolódnak a huszadik századi történelmi átalakulások, törésvonalak, traumatikus életesemények, identitásváltások egy zsidó kereskedőcsalád és egy földművescsalád mindennapjainak elmondásán keresztül. A dolgozat elsősorban az asmanni emlékezetkutatás eredményeit hasznosítja.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност