УТИЦАЈ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА РУСИНСКИ ЈЕЗИК

  • Михајло Фејса Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: русински језик, српски језик, језици у контакту, србизми, Русини у Србији, русинска национална заједница, писмени састав

Сажетак

Русински језик и српски језик се на овим просторима налазе у директном контакту. Руски Крстур, Куцура, Врбас, Нови Сад, Ђурђево, Кула, Шид и Сремска Митровица представљају само неке од средина у којима долази до русинско-српског контакта, па и русинско-српског билингвизма. У раду се разматра утицај српског језика на русински. Реч је о утицају језика великог народа на језик малобројне националне заједнице, која данас броји 15.000 припадника у Србији. Почев од средине 18. века тај је утицај, иако различитог интензитета, непрекидан. Корпус истраживања представљају писмени састави, које су студенти Одсека за русинистику писали у току школске 2013/2014. године. Аутор у раду анализира грешке на свим нивоима језичке анализе и систематизује исте, указујући при том на места која су у систему русинског језика најподлежнија утицају српског језика.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност