[1]
Marčoková, D. 2022. PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 47, 2 (Дец. 2022), 137–151. DOI:https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.137-151.