[1]
Mилaнoвић Ж. 2022. MOРЕ ПРИЧA И ЗНАЊА IN MEMORIAM: MИЛOРAД ЖИВAНЧEВИЋ (МАКАРСКА, 4.5.1933 – ФРАНКФУРТ НА МАЈНИ, 28.7.2022). Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 47, 2 (Дец. 2022), 331–333. DOI:https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.331-333.