[1]
Marković, Željko 2024. УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 48, 1-2 (Јан. 2024), 279–295. DOI:https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2398.