[1]
Хасанагић Ђорђин, С. 2024. ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL) . Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 48, 1-2 (Јан. 2024), 313–319. DOI:https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2410.