(1)
Svetlík, A. KRITICKÉ ČÍTANIE LITERATÚRY VÍŤAZOSLAVA HRONCA. gff 2015, 40, 207-222.