(1)
Lungulov, B. Pedagoški Aspekti Primene Koncepta Ishoda učenja U visokoškolskoj Nastavi. gff 2018, 42, 243-257.