(1)
Marčoková, D. PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836. gff 2022, 47, 137-151.