Radusin-Bardić, N. (2015). DIREKTNA PARCIJALNA PITANJA IZVEDENA POMOĆU PROSTIH UPITNIH ZAMENICA U FRANCUSKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 183–206. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1500