Tomašević, A. S., & Sokolovska, V. (2018). Modeli društvenih mreža kao posrednici između teorije i empirije: Primer statističkih modela mrežne dinamike. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 427–440. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.427-440