Marčoková, D. (2022). PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 137–151. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.137-151