Krimer Gaborović, S. (2022). KONOTATIVNA ZNAČENJA SRPSKIH OSNOVNIH NAZIVA ZA BOJE SIVA I RUŽIČASTA ILI ROZE/A IZ UGLA INTRAKOLORITNE ANTONIMIJE. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 169–189. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.169-189