Mилaнoвић Ж. . (2022). MOРЕ ПРИЧA И ЗНАЊА IN MEMORIAM: MИЛOРAД ЖИВAНЧEВИЋ (МАКАРСКА, 4.5.1933 – ФРАНКФУРТ НА МАЈНИ, 28.7.2022). Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 331–333. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.331-333