MARČOKOVÁ, D. PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 137–151, 2022. DOI: 10.19090/gff.2022.2.137-151. Disponível em: https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2332. Acesso em: 20 јули. 2024.