ХАСАНАГИЋ ЂОРЂИН, С. . ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL) . Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, [S. l.], v. 48, n. 1-2, p. 313–319, 2024. DOI: 10.19090/gff.v48i1-2.2410. Disponível em: https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2410. Acesso em: 20 јули. 2024.