Radusin-Bardić, Nataša. 2015. „DIREKTNA PARCIJALNA PITANJA IZVEDENA POMOĆU PROSTIH UPITNIH ZAMENICA U FRANCUSKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 40 (1):183-206. https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1500.