Marčoková, Daniela. 2022. „PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 47 (2):137-51. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.137-151.