Mилaнoвић Жeљкo. 2022. „MOРЕ ПРИЧA И ЗНАЊА IN MEMORIAM: MИЛOРAД ЖИВAНЧEВИЋ (МАКАРСКА, 4.5.1933 – ФРАНКФУРТ НА МАЈНИ, 28.7.2022)“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 47 (2):331-33. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.331-333.