Marković, Željko. 2024. „УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 48 (1-2):279-95. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2398.