Tomašević, A. S. и Sokolovska, V. (2018) „Modeli društvenih mreža kao posrednici između teorije i empirije: Primer statističkih modela mrežne dinamike“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), стр. 427–440. doi: 10.19090/gff.2017.2.427-440.