Gruhonjić, D. A. (2018) „PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA: PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), стр. 153–163. doi: 10.19090/gff.2017.2.153-163.