Navracsics, J. „KAKO SE SKLADIŠTE REČI DVAJU JEZIKA U DVOJEZIČNOM UMU?“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 44(1), стр. 19–40. doi: 10.19090/gff.2019.1.19-40.