Marčoková, D. (2022) „PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), стр. 137–151. doi: 10.19090/gff.2022.2.137-151.