Krimer Gaborović, S. (2022) „KONOTATIVNA ZNAČENJA SRPSKIH OSNOVNIH NAZIVA ZA BOJE SIVA I RUŽIČASTA ILI ROZE/A IZ UGLA INTRAKOLORITNE ANTONIMIJE“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), стр. 169–189. doi: 10.19090/gff.2022.2.169-189.