Mилaнoвић Ж. . (2022) „MOРЕ ПРИЧA И ЗНАЊА IN MEMORIAM: MИЛOРAД ЖИВAНЧEВИЋ (МАКАРСКА, 4.5.1933 – ФРАНКФУРТ НА МАЈНИ, 28.7.2022)“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), стр. 331–333. doi: 10.19090/gff.2022.2.331-333.