[1]
Željko Marković, „УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ“, gff, том 48, изд. 1-2, стр. 279–295, Јан. 2024.